Shree suparshwanath Bhagwan

Shree suparshwanath Bhagwan

jain-ethics

Shree suparshwanath Bhagwan

Life of Shree suparshwanath Bhagwan
Detailed information about Shree suparshwanath Bhagwan is as below -
Name
- Shree suparshwanath Bhagwan
Father
-
Mother
-
Spouse
-
Symbol
- Swastika
Birth Place
- Bhadaini
Birth kalyanak Tithi
- Jeth Sud 12
Diksha kalyanak Tithi
- Jeth Sud 13
Kevalgyan kalyanak Tithi
- Maha Vad 6
Naksharta
-
Shadak Jeevan
-
Age Lived
-
Lakshan sign
-
Neervan Place
-
Neervan kalyanak Tithi
- Maha Vad 7
colour
-

Shree suparshwanath Bhagwan Chyavan Kalyanak

We will update soon...

Shree suparshwanath Bhagwan Janma Kalyanak

We will update soon...

Shree suparshwanath Bhagwan Diksha Kalyanak

We will update soon...

Shree suparshwanath Bhagwan Kevaljnana Kalyanak

We will update soon...

Shree suparshwanath Bhagwan Nirvana Kalyanak

We will update soon...

Shree suparshwanath Bhagwan Nirvana Kalyanak Tirth

Shree Sammed Shikhar Shwetamber, Jharkhand

Let's Discuss

Let's Discuss

captcha-image
refresh-image