Shree Mahavir Swami Bhagwan

Shree Mahavir Swami Bhagwan

jain-ethics

Shree Mahavir Swami Bhagwan

Life of Shree Mahavir Swami Bhagwan
Detailed information about Shree Mahavir Swami Bhagwan is as below -
Name
- Shree Mahavir Swami Bhagwan
Father
- Siddhartha Raja
Mother
- Trishala Mata
Spouse
- Yashoda
Symbol
- Lion
Birth Place
- Kshatriyakund
Birth kalyanak Tithi
- 13th day of the bright half of the month of chaitra
Diksha kalyanak Tithi
- 10th day of the dark half of the month of kartik
Kevalgyan kalyanak Tithi
- 10th day of the bright half of the month of Vaishakh
Naksharta
-
Shadak Jeevan
- 42 Years
Age Lived
- 72 Years
Lakshan sign
-
Neervan Place
- Pavapuri
Neervan kalyanak Tithi
- 30th day of the month of Ashwin
colour
- 6th day of the bright half of the month of ashadh

Shree Mahavir Swami Bhagwan Chyavan Kalyanak

We will update soon...

Shree Mahavir Swami Bhagwan Chyavan Kalyanak Tirth

Shree Kshatriyakund Shwetamber, Bihar

Shree Mahavir Swami Bhagwan Janma Kalyanak

We will update soon...

Shree Mahavir Swami Bhagwan Janma Kalyanak Tirth

Shree Kshatriyakund Shwetamber, Bihar

Shree Mahavir Swami Bhagwan Diksha Kalyanak

We will update soon...

Shree Mahavir Swami Bhagwan Diksha Kalyanak Tirth

Shree Kshatriyakund Shwetamber, Bihar

Shree Mahavir Swami Bhagwan Kevaljnana Kalyanak

We will update soon...

Shree Mahavir Swami Bhagwan Kevaljnana Kalyanak Tirth

Shree Rujuvalika Shwetamber, Jharkhand

Shree Mahavir Swami Bhagwan Nirvana Kalyanak

We will update soon...

Shree Mahavir Swami Bhagwan Nirvana Kalyanak Tirth

Shree Pavapuri Shwetamber, Rajasthan

Let's Discuss

Let's Discuss

captcha-image
refresh-image